Sieć Badawcza Łukasiewicz - Instytut Ciężkiej Syntezy Organicznej "Blachownia" (Łukasiewicz - ICSO "Blachownia")

Sieć Badawcza Łukasiewicz - Instytut Ciężkiej Syntezy Organicznej "Blachownia" (Łukasiewicz - ICSO "Blachownia") jest jednostką badawczą sektora chemii organicznej. Od 1952r. Instytut jest sprawdzonym partnerem krajowych i zagranicznych kontrahentów w zakresie opracowywania, wdrażania i doskonalenia technologii chemicznych, produkcji oraz sprzedaży produktów branżowych. Prowadzi badania naukowe i prace badawczo-rozwojowe w dziedzinie nauk chemicznych. Wdraża wyniki badań do praktyki przemysłowej oraz wykonuje badania i analizy chemiczne. Potwierdzeniem kompetencji Instytutu są liczne publikacje, patenty i wdrożenia, a także posiadany Certyfikat Dobrej Praktyki Laboratoryjnej nr 11/2020/DPL. Czytaj więcej na temat Instytut Ciężkiej Syntezy Organicznej "Blachownia"

Film promocyjny

OGŁOSZENIE O PISEMNYM PRZETARGU NA SPRZEDAŻ

 

Sieć Badawcza Łukasiewicz - Instytut Ciężkiej Syntezy Organicznej "Blachownia" ogłasza pisemny przetarg na sprzedaż prawa użytkowania wieczystego nieruchomości zabudowanej, oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 602/46 o powierzchni 1.0230 ha, położonej w Kędzierzynie-Koźlu przy ul. Energetyków 9, mapa 5 obręb Blachownia, objętej KW nr OP1K/00056896/5, prowadzoną przez Sąd Rejonowy w Kędzierzynie-Koźlu oraz prawa własności posadowionego na ww. działce budynku użytkowego wolnostojącego, parterowego bez piwnic, stanowiącego odrębny od gruntu przedmiot własności, o powierzchni użytkowej 3248 m2.

VII KONGRES POLSKA CHEMIA

 

16 września odbył się VII Kongres Polska Chemia. Z uwagi na trwająca pandemię COVID-19, Polska Izba Przemysłu Chemicznego (PIPC) zorganizowała kongres w formule telewizji online. Odbyły się trzy debaty strategiczne, w trakcie których eksperci rozmawiali o inwestycjach oraz wpływie pandemii COVID-19 i nowych regulacji klimatycznych UE na gospodarkę i sektor.

CERTYFIKAT DOBREJ PRAKTYKI LABORATORYJNEJ

 

Łukasiewicz - ICSO "Blachownia" otrzymał Certyfikat Dobrej Praktyki Laboratoryjnej  nr 11/2020/DPL w zakresie:

  • badania właściwości fizykochemicznych,
  • badania zachowania się badanej substancji w wodzie, glebie i powietrzu, badania akumulacji,
  • badania pozostałości (część analityczna),
  • inne badania: analizy chemiczne.