ICSO - Twój patent na sukces

Instytut Ciężkiej Syntezy Organicznej "Blachownia" (ICSO) jest jednostką badawczą sektora chemii organicznej. Od 1952r. jest sprawdzonym partnerem zarówno krajowych, jak i zagranicznych kontrahentów w zakresie opracowywania, wdrażania i doskonalenia technologii chemicznych, produkcji oraz sprzedaży produktów branżowych. Znajduje się w czołówce najlepszych Instytutów w Polsce, o czym świadczy kategoria A, przyznana decyzją Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Prowadzi badania naukowe i prace badawczo-rozwojowe w dziedzinie nauk chemicznych. Wdraża wyniki badań do praktyki przemysłowej. Wykonuje badania i analizy chemiczne. Potwierdzeniem kompetencji i doświadczenia Instytutu są liczne publikacje, patenty i wdrożenia. Czytaj więcej na temat Instytut Ciężkiej Syntezy Organicznej "Blachownia"

Film promocyjny

VI posiedzenie Rady Głównej Instytutów Badawczych

W dniu 26 listopada 2018 r. odbyło się w Instytucie Chemii i Techniki Jądrowej VI posiedzenie Rady Głównej Instytutów Badawczych obecnej kadencji. Jednym z punktów porządku obrad było zaprezentowanie przez Andrzeja Kruegera – Wiceprzewodniczącego RGIB i dyrektora ICSO ”Blachownia” koncepcji pt. Doskonałość wdrożeniowa - system skutecznej implementacji nowych technologii w skali przemysłowej. Instytuty badawcze, a także - zgodnie z założeniami MNiSW- instytuty przyszłej Sieci Badawczej: Łukasiewicz, mają wspierać przedsiębiorców w działalności rozwojowej, tak aby mogli oni konkurować nowymi produktami i coraz lepszymi technologiami.

II Konferencja Naukowo-Techniczna „Innowacje w Przemyśle Chemicznym”

Druga edycja Konferencji Naukowo-Technicznej „Innowacje w Przemyśle Chemicznym” PIPC odbyła się w dniach 13-14 listopada 2018 r. w Rzeszowie. W trzech blokach tematycznych prezentowane były wyniki projektów badawczo-rozwojowych i technologie gotowe do komercyjnego zastosowania. Przedstawiciele ICSO „Blachownia” byli aktywnymi uczestnikami Konferencji, przedstawiając cztery prezentacje:

  • ISOBIS – Nowa generacja technologii otrzymywania bisfenolu A, Andrzej Krueger
  • Innowacyjna technologia wytwarzania bioglikolu propylenowego o czystości farmaceutycznej, Iwona Szwach
  • Modyfikacja plastyfikowanego poli(chlorku winylu) środkiem spieniającym, Weronika Janik
  • Parafinowe powłoki ochronne do opakowań do żywności – wytwarzanie i właściwości, Julia Woch
Top 10 - Kobiety Twórczynie

W przygotowanym przez Urząd Patentowy RP Top 10 – Kobiety Twórczynie, czyli zestawieniu 10 najbardziej aktywnych twórczyń, które w latach 2013-2017 zgłosiły do UP RP wynalazki i wzory użytkowe opracowane przez te twórczynie, rzecznik patentowy ICSO, pani Renata Fiszer, znalazła się na trzecim miejscu z liczbą zgłoszeń wysokości 58. Serdecznie gratulujemy! (źródło: Kwartalnik Urzędu Patentowego nr 2/36/2018)

Dołącz do nas na Facebooku Kanał YouTube