Sieć Badawcza ŁUKASIEWICZ - Instytut Ciężkiej Syntezy Organicznej "Blachownia" (Łukasiewicz-ICSO "Blachownia")

Sieć Badawcza ŁUKASIEWICZ - Instytut Ciężkiej Syntezy Organicznej "Blachownia" (Łukasiewicz-ICSO "Blachownia") jest jednostką badawczą sektora chemii organicznej. Od 1952r. Instytut jest sprawdzonym partnerem krajowych i zagranicznych kontrahentów w zakresie opracowywania, wdrażania i doskonalenia technologii chemicznych, produkcji oraz sprzedaży produktów branżowych. Znajduje się w czołówce najlepszych Instytutów w Polsce utrzymując kategorię A, przyznaną przez Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Prowadzi badania naukowe i prace badawczo-rozwojowe w dziedzinie nauk chemicznych. Wdraża wyniki badań do praktyki przemysłowej oraz wykonuje badania i analizy chemiczne. Potwierdzeniem kompetencji Instytutu są liczne publikacje, patenty i wdrożenia. Czytaj więcej na temat Instytut Ciężkiej Syntezy Organicznej "Blachownia"

Film promocyjny

CERTYFIKAT DOBREJ PRAKTYKI LABORATORYJNEJ

 

Łukasiewicz - ICSO "Blachownia" otrzymał Certyfikat Dobrej Praktyki Laboratoryjnej  nr 11/2020/DPL w zakresie:

  • badania właściwości fizykochemicznych,
  • badania zachowania się badanej substancji w wodzie, glebie i powietrzu, badania akumulacji,
  • badania pozostałości (część analityczna),
  • inne badania: analizy chemiczne.
OGŁOSZENIE NABORU WNIOSKÓW W PROGRAMIE "POLSKIE POWROTY 2020. EDYCJA COVID-19"

 

Mamy przyjemność poinformować, że Narodowa Agencja Wymiany Akademickiej ogłosiła nabór wniosków w programie „Polskie Powroty 2020. Edycja COVID-19”.

NABÓR OFERT NA PRZEPROWADZENIE AUDYTU ZEWNĘTRZNEGO

 

Zapraszamy do składania ofert na przeprowadzenie audytu zewnętrznego projektu realizowanego w ramach Działania 4.1 Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

Wszystkie szczegółowe informacje znajdziecie Państwo w rozwinięciu wiadomości.