ICSO - Twój patent na sukces

Instytut Ciężkiej Syntezy Organicznej "Blachownia" (ICSO) jest jednostką badawczą sektora chemii organicznej. Od 1952r. jest sprawdzonym partnerem zarówno krajowych, jak i zagranicznych kontrahentów w zakresie opracowywania, wdrażania i doskonalenia technologii chemicznych, produkcji oraz sprzedaży produktów branżowych. Znajduje się w czołówce najlepszych Instytutów w Polsce, o czym świadczy kategoria A, przyznana decyzją Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Prowadzi badania naukowe i prace badawczo-rozwojowe w dziedzinie nauk chemicznych. Wdraża wyniki badań do praktyki przemysłowej. Wykonuje badania i analizy chemiczne. Potwierdzeniem kompetencji i doświadczenia Instytutu są liczne publikacje, patenty i wdrożenia. Czytaj więcej na temat Instytut Ciężkiej Syntezy Organicznej "Blachownia"

Film promocyjny

Wybory do Rady Polskiej Izby Przemysłu Chemicznego

Podczas Ogólnego Zgromadzenia Polskiej Izby Przemysłu Chemicznego 8 marca 2019 r. w Warszawie dyrektor ICSO dr Andrzej Krueger został wybrany do Rady Polskiej Izby Przemysłu Chemicznego na kadencję 2019-2022. Poniżej zamieszczamy list gratulacyjny, nadesłany przez dr inż. Tomasza Zielińskiego, Prezesa Zarządu PIPC.

Ogólne zgromadzenie Polskiej Izby Przemysłu Chemicznego

W piątek 8 marca 2019 r. w Warszawie odbyło się Ogólne Zgromadzenie Polskiej Izby Przemysłu Chemicznego. W programie obrad znalazły się, między innymi, uchwalenie planów Izby na rok 2016, zatwierdzenie sprawozdania z działalności PIPC za rok 2018 oraz wybór organów statutowych na nową kadencję.

 

 

Regionalne Centrum Badań Pilotażowych

ICSO realizuje także projekt „Budowa i wyposażenie Regionalnego Centrum Badań Pilotażowych w Instytucie Ciężkiej Syntezy Organicznej „Blachownia””, współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa - I Innowacje w gospodarce, Działanie 1.2 - Infrastruktura B+R.

Przedsięwzięcie polega na utworzeniu Regionalnego Centrum Badań Pilotażowych, które będzie realizowane poprzez budowę obiektu laboratoryjnego wraz z halą technologiczną i zapleczem oraz doposażenie go w aparaturę. Projekt będzie prowadzony w dwóch obszarach: pierwszym z nich jest inwestycja budowlana, drugim zaś – zakup urządzeń oraz wartości niematerialnych, służących prowadzeniu prac o charakterze badawczo-rozwojowym. 

Więcej szczegółów na temat projektu można znaleźć na jego stronie.