ICSO - Twój patent na sukces

Sieć Badawcza ŁUKASIEWICZ - Instytut Ciężkiej Syntezy Organicznej "Blachownia" (ICSO) jest jednostką badawczą sektora chemii organicznej. Od 1952r. Instytut jest sprawdzonym partnerem krajowych i zagranicznych kontrahentów w zakresie opracowywania, wdrażania i doskonalenia technologii chemicznych, produkcji oraz sprzedaży produktów branżowych. Znajduje się w czołówce najlepszych Instytutów w Polsce utrzymując kategorię A, przyznaną przez Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Prowadzi badania naukowe i prace badawczo-rozwojowe w dziedzinie nauk chemicznych. Wdraża wyniki badań do praktyki przemysłowej oraz wykonuje badania i analizy chemiczne. Potwierdzeniem kompetencji Instytutu są liczne publikacje, patenty i wdrożenia. Czytaj więcej na temat Instytut Ciężkiej Syntezy Organicznej "Blachownia"

Film promocyjny

II MIEJSCE W SESJI POSTEROWEJ

 

Poster Przemysława Boberskiego "Wpływ składu fazy aktywnej katalizatora heterogenicznego na selektywność oraz konwersję w procesie hydrogenolizy gliceryny do glikolu propylenowego" zdobył II miejsce w Sesji Posterowej III Konferencji Naukowo-Technicznej "Innowacje w Przemyśle Chemicznym" organizowanej przez Polską Izbę Przemysłu Chemicznego.

MEDAL IMIENIA TADEUSZA SENDZIMIRA

 

Uchwałą Krajowej Rady Stowarzyszenia Polskich Wynalazców i Racjonalizatorów z dnia 3 października 2019 roku dr Andrzej Krueger, Dyrektor Ł-ICSO otrzymał Medal Honorowy SPWiR im. Tadeusza Sendzimira, oznaczony numerem 316, za wybitne osiągnięcia wynalazcze i wdrożeniowe w zakresie technologii organicznej.

 

INSTYTUT PARTNEREM KONGRESU ETCC2020

 

European Technical Coatings Congress ETCC2020 po raz pierwszy od 70 lat odbędzie się w Polsce. Organizatorzy – FATIPEC (Federation of Associations of Technicians for Industry of Paints in European Countries) oraz Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Przemysłu Chemicznego SITPChem – zapraszają w dniach 2-4 września 2020 r. do Krakowa. Łukasiewicz – Instytut Ciężkiej Syntezy Organicznej "Blachownia" jest partnerem wydarzenia.

Prezentacje w trakcie Kongresu dotyczyć będą najnowszych osiągnięć naukowych i technicznych w dziedzinie farb i lakierów, klejów i materiałów budowlanych.