Sieć Badawcza Łukasiewicz - Instytut Ciężkiej Syntezy Organicznej "Blachownia" (Łukasiewicz - ICSO "Blachownia")

Sieć Badawcza Łukasiewicz - Instytut Ciężkiej Syntezy Organicznej "Blachownia" (Łukasiewicz - ICSO "Blachownia") jest jednostką badawczą sektora chemii organicznej. Od 1952r. Instytut jest sprawdzonym partnerem krajowych i zagranicznych kontrahentów w zakresie opracowywania, wdrażania i doskonalenia technologii chemicznych, produkcji oraz sprzedaży produktów branżowych. Prowadzi badania naukowe i prace badawczo-rozwojowe w dziedzinie nauk chemicznych. Wdraża wyniki badań do praktyki przemysłowej oraz wykonuje badania i analizy chemiczne. Potwierdzeniem kompetencji Instytutu są liczne publikacje, patenty i wdrożenia, a także posiadany Certyfikat Dobrej Praktyki Laboratoryjnej nr 11/2020/DPL. Czytaj więcej na temat Instytut Ciężkiej Syntezy Organicznej "Blachownia"

Film promocyjny

ZMARŁ PROF. ZW. DR HAB. INŻ. MARIAN TANIEWSKI

 

Z głębokim żalem informujemy, że 3 grudnia 2020 r. w wieku 90 lat zmarł prof. zw. dr hab. inż. Marian Taniewski, wieloletni pracownik, a w latach 1985–1990 Dyrektor Łukasiewicz - ICSO "Blachownia", Honorowy Profesor Politechniki Śląskiej, emerytowany pracownik Wydziału Chemicznego.

WYKRYWANIE SUBSTANCJI SVHC W PRODUKTACH I WYROBACH

 

Wśród usług, świadczonych przez Zakład Analityczny znajdziecie Państwo bardzo interesującą pozycję - kompleksową usługę badawczą „Wykrywanie substancji SVHC w produktach i wyrobach”.

 

W wyniku zmian prawnych podmioty dostarczające na rynku UE wyroby zawierające substancje wzbudzające szczególnie duże obawy (SVHC) znajdujące się na liście kandydackiej, w stężeniu powyżej 0,1% w/w, muszą od dnia 5 stycznia 2021 r. przekazywać Europejskiej Agencji Chemikaliów (ECHA) informacje o tych wyrobach. Wychodzimy naprzeciw zapotrzebowaniu tych podmiotów, oferując dostosowaną do nowych regulacji prawnych usługę analityczną.

 

 

Wszystkich zainteresowanych zapraszamy do kontaktu! Szczegółowe informacje uzyskają Państwo w Zakładzie Analitycznym:

Zakład Analityczny Łukasiewicz - ICSO "Blachownia"

 

OGŁOSZENIE O PISEMNYM PRZETARGU NA SPRZEDAŻ

 

Sieć Badawcza Łukasiewicz - Instytut Ciężkiej Syntezy Organicznej "Blachownia" ogłasza pisemny przetarg na sprzedaż prawa użytkowania wieczystego nieruchomości zabudowanej, oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 602/46 o powierzchni 1.0230 ha, położonej w Kędzierzynie-Koźlu przy ul. Energetyków 9, mapa 5 obręb Blachownia, objętej KW nr OP1K/00056896/5, prowadzoną przez Sąd Rejonowy w Kędzierzynie-Koźlu oraz prawa własności posadowionego na ww. działce budynku użytkowego wolnostojącego, parterowego bez piwnic, stanowiącego odrębny od gruntu przedmiot własności, o powierzchni użytkowej 3248 m2.

Dołącz do nas na Facebooku Kanał YouTube